fbpx
E-Learningskurs fra Zoaring

E-læring: En engasjerende, brukervennlig og inspirerende måte å lære på!

Vi i Zoaring er spesialister på å forenkle tekst og innhold. Og vi bruker visuelle virkemidler for å øke forståelse og læringseffekt i våre e-læringskurs.

Du vil gjerne si mye på kort tid – og vår jobb er å bearbeide store mengder innhold på en effektiv, pedagogisk og ryddig måte, slik at budskapet virkelig når fram. Et e-læringskurs er derfor midt i blinken for deg som vil øke læringsutbyttet og spre viktig informasjon til mange – på en morsom måte. 

E-læring skaper engasjement

Ingen liker lange og kjedelige e-læringskurs – derfor kombinerer vi en rekke virkemidler og interaktive elementer for å engasjere målgruppen.

Våre e-læringskurs inneholder en god blanding av tekst, animasjonsfilm, illustrasjoner, quiz og refleksjonsoppgaver. 

Målgruppen, ja. Hvem er det? I Zoaring har vi alltid målgruppen i fokus når vi lager e-læringskurs. Hvis vi ikke treffer målgruppen, har ikke innholdet noe verdi. Vi bruker derfor mye tid på å forstå målgruppen, og involverer også et brukerråd fra målgruppen i prosessen for å teste ut innhold og løsning. Slik sikrer vi at innholdet treffer målgruppen på best mulig måte, at det skaper god effekt og er brukervennlig. 

E-læring for alle – uavhengig av ferdigheter

Og apropos brukervennlighet: Vi er opptatt av klarspråk, og setter viktigheten av et tydelig, forståelig og enkelt språk svært høyt. Når man henvender seg til en bred og stor målgruppe er det avgjørende at alle skal få med seg informasjonen og få utbytte av e-læringen, også de med ulike funksjonsnedsettelser og kognitive utfordringer. Vi jobber derfor nøye med å tilpasse kurser vårt for alle målgrupper, og alle våre e-læringskurs tilfredsstiller krav til tilgjengelighet og universell utforming.  

Når vi lager e-læringskurs fokuserer vi på å skape gjenkjennbarhet for målgruppen gjennom relevante oppgaver og konkrete eksempler fra arbeidshverdagen som alle kan kjenne seg igjen i. Vi vet, gjennom adferdsvitenskap, at relevans trigger oppmerksomheten. Det er så enkelt som at det som gir mening for hver enkelt av oss, vil vi også huske. 

E-læring gjør at vi husker bedre

Visste du at vi mennesker lagrer ny informasjon på ulike steder i hjernen, basert på hvordan den presenteres?

Når vi leser en tekst, husker vi kun 20% av det vi leser, fordi tekst i stor grad prosesseres i korttidshukommelsen. Men visuelle bilder prosesseres i langtidshukommelsen, og det gjør at vi faktisk husker 80% av det vi ser. Og når vi i tillegg har voice-over på filmene, som forteller oss viktig informasjon, blir utbyttet enda høyere. 

Vi mennesker tar til oss 3-5 nye læringspunkter om gangen når vi blir presentert for ny informasjon. 

For at informasjonen ikke skal føles overveldende, mener vi det er viktig å stykke opp innholdet i korte bolker med litt informasjon om gangen. Og vi støtter opp med quiz og refleksjonsspørsmål underveis slik at målgruppen hele tiden må reflektere over egen læring underveis i kurset, samtidig som vi kontinuerlig tetter igjen kunnskapshull. 

Visuelle virkemidler og animasjonsfilm

E-læring gjennom systematisk rammeverk

Vi i Zoaring har gjennom flere år utviklet en 7-stegs modell som vi bruker i all kommunikasjon. Da sikrer vi at vi når ut til målgruppen og får frem innholdet på en engasjerende, forståelig og pedagogisk måte. 

Her er en kort oversikt:

1. Hva er utfordringen?

Hvorfor er det behov for å øke kompetansen, og hvilke kompetansenivå har målgruppen i dag?

2. Hvem er målgruppen?

Vi søker bred innsikt og kunnskap om hvor skoen trykker, hvilke forutsetninger målgruppen har, og hvilke tanker de har om læringsmålene. 

Klarspråk

3. Definer målet

Hva ønskes oppnådd med kompetansemålet? Hvordan ser det ut når vi lykkes?

4. Tydeliggjør innholdet

Definere hvilken informasjon vi skal ha med i e-læringskurset

5. Konkretiser

Vis konkrete eksempler på hvordan innholdet i e-læringskurset vil ha verdi for målgruppen, og de positive effektene bruk av innholdet har i situasjoner i hverdagen. 

Utvelgelse og forenkling av innhold

6. Bruk klarspråk

Alle fortjener lettfattelig informasjon, og alle setter pris på å få noe forklart på en enkel måte – uavhengig av bakgrunn eller forkunnskap om tema. 

7. Historiefortelling og vinkling

Hvilken historie skal vi fortelle? Hvordan oppnå best mulig effekt av innholdet? Skal vi bruke følelser eller fornuft? Engasjement eller humor?

Vil du vite mer om hvordan vi kan skreddersy et e-læringskurs for din målgruppe i din bedrift?

Ta kontakt, vi forteller gjerne!

Zoaring logo white small

I Zoaring hjelper vi deg å formidle ditt budskap slik at du blir forstått. Gjennom vår forenklingsprosess har vi hjulpet over 350 kunder å skape enkle, spennende og effektive historier.

Ta kontakt

contact@zoaring.com

Hospitalsgata 6
4006 Stavanger
Norge

Følg oss