fbpx
Internkommunikasjon

God internkommunikasjon handler om å engasjere — ikke imponere 

Hva er internkommunikasjon?

Internkommunikasjon defineres av UIO som ulike måter eller metoder for utveksling av informasjon fra ledelse til ansatte, fra ansatte til ledelse og mellom ansatte. Internkommunikasjon kan altså  være en til en, en til mange og mange til mange.

Med andre ord:  alt som kommuniseres internt på et overordnet nivå, innad i et selskap. 

Hvorfor er internkommunikasjon så vanskelig? 

Man skulle jo tro dette var en enkel sak. I utgangspunktet har man lavere skuldre enn når man kommuniserer eksternt. Og det bør være en fordel. 

Men realiteten er at det er vanskelig og krevende å kommunisere riktig internt, og mange av våre kunder har store utfordringer når de skal kommunisere innad i bedriften. Det er vanskelig å vite hvilken tone-of-voice man skal bruke eller hvilken innfallsvinkel som er hensiktsmessig for å få frem ønsket budskap. 

Strategi for internkommunikasjon

Når du skal legge en strategi for internkommunikasjon er det viktig å være klar over at kommunikasjonen blir en forlengelse av bedriftens verdier. 

God internkommunikasjon handler om å engasjere — ikke imponere. Det handler om ærlige ord — ikke store ord. Det handler om å vite hvem man snakker til. 

Måten vi kommuniserer på internt bør være mer likt måten vi prater til folk i hverdagen. Snakk som om det er en vanlig samtale med en kollega — ikke en businesspitch. Muntlig, tydelig og folkelig. 

Dette starter med å først og fremst vite hvem dine ansatte er, hva de liker, hva de ikke liker, hva de synes er utfordrende, gøy, spennede, vanskelig, osv. Ja, en ordentlig kartlegging av dine folk, rett og slett. Først når vi vet hvem vi skal prate til, kan vi tilpasse og justere innholdet deretter. 

Etter 10 år og tusenvis av samarbeid med små, mellomstore og store selskap, så har vi fått en helt unik innsikt i hvilke kommunikasjonstiltak som fungerer, og hva som absolutt ikke fungerer. Vi har erfaring med å lage innhold tilpasset alle i et selskap, og ikke bare utvalgte grupper. Vi vet hvor skoen  trykker i større selskap, og hvilke fallgruver som finnes. Vi vet hvorfor det kan oppleves som  vanskelig å få folk med på å “trekke i en retning – sammen”. 

Basert på denne innsikten og erfaringen har vi utviklet vår egen systematiske arbeidsmetodikk som hjelper oss å lage innhold som engasjerer, motiverer og skaper forståelse. Den er godt utprøvd og testet på flere hundre selskap, og basert på tilbakemeldingene vi har fått, så vet vi at den fungerer. Hvorfor? 

Fordi det handler om noe så enkelt som forenkling. Det handler om å bryte ned innhold, og sette det sammen til noe som resonnerer hos folk. Noe som gir mening. Noe som er gjenkjennelig. Noe som gir folk eierskap til selskapet. 

Men hvorfor er dette så viktig, tenker du kanskje?

Labyrint

Hvorfor er internkommunikasjon viktig? 

Riktig og god internkommunikasjon er et kulturbyggende verktøy. Det visker ut skillet mellom “oss” og “dem.” Det reduserer avstanden mellom topp og bunn. Å lage god internkommunikasjon krever at du jobber aktivt og strategisk med innhold, plattform, tematikk og hyppighet. Resultatet er at du får en felles plattform for kunnskapsdeling, nye initiativer og et sosialt fellesskap. Det er en fordel for både selskapet og for de ansatte.  

De siste årene har internkommunikasjon blitt satt mer og mer på agendaen, og vi ser at det foregår en profesjonalisering av både innhold og verktøy som brukes.

Det virker som selskap endelig har forstått at godt omdømme kommer innenfra. Og at det å ha fornøyde ansatte som føler seg sett, hørt og forstått, vil øke selskapets evne til å lykkes med sine overordnede mål. 

En forutsetning for å lykkes med internkommunikasjon handler derimot ikke bare om innholdet du lager. Det handler også om å sørge for at alle i selskapet mottar og får ta del i den samme informasjonen. En utfordring i dag er at noen selskap har flere verktøy de bruker for å dele informasjon. Noen poster på Workplace, andre sender e-mail og noen skriver i gruppekanaler eller i andre verktøy som Teams eller Slack. 

Så hvordan kan vi sikre at alle får den samme informasjonen, på samme tid, på en enkel og oversiktelig måte? 

Dette var spørsmål som ble stilt i utviklingen av Zelo. (PSSST: Zelo startet faktisk som et utviklingsprosjekt i Zoaring, og har siden blitt et eget selskap med kunder i Norge, Norden og USA).

Mens vi i Zoaring jobber med strategier og innhold som skal brukes i internkommunikasjonen, er Zelo verktøyet som sikrer at dette innhold formidles til riktige folk, på foretrukket kanal, ved et enkelt tastetrykk. Enten det er på sms til folk som er ute i feltet, til utviklere som bruker Slack eller til salgsavdelingen på mail. 

Med Zelo kan du tilpasse måten du formidler internkommunikasjonen din til hver enkelt ansatt. 

Interessert i å vite mer om hvordan vi i Zoaring kan hjelpe ditt selskap med å lage god internkommunikasjon som engasjerer, og samtidig når ut til alle ansatte på en enkel og effektiv måte?

Ta kontakt med oss i dag.

Zoaring logo white small

I Zoaring hjelper vi deg å formidle ditt budskap slik at du blir forstått. Gjennom vår forenklingsprosess har vi hjulpet over 350 kunder å skape enkle, spennende og effektive historier.

Ta kontakt

contact@zoaring.com

Hospitalsgata 6
4006 Stavanger
Norge

Følg oss