fbpx
Illustrasjon av prossesen ved å lage en animert bedriftsfilm

Hvordan vi lager animasjonsfilm for bedrifter

Vi i Zoaring er eksperter på å hjelpe bedrifter forklare og engasjere ved bruk av animasjonsfilm. Både til eksternt og internt bruk. Med en animasjonsfilm for bedrift kan du fortelle gode historier og formidle budskap som virkelig treffer målgruppen.

En animert bedriftsfilm vekker kjøpelyst, bygger tillit og skaper stolthet hos de ansatte. Det er også mange av våre kunder som får et mer bevisst og fokusert blikk på sitt eget produkt, tjeneste eller arbeidsmetodikk etter et samarbeid med oss. Prosessen med å lage en animert bedriftsfilm krever nemlig at vi – i fellesskap – gjør en kritisk analyse og kategorisering av bedriftens sterke og svake sider. Alle faktorer som vil påvirke mottakernes opplevelse av filmens budskap.

Hva er en animert bedriftsfilm?

Vi har mange eksempler på prosjekter, og har jobbet med et bredt spekter av ulike bedrifter som AKER BP, NRK og Kreftforeningen. Felles for de fleste oppdragene er at salgsargumentene – eller opplysningene – krever et rammeverk for å bli oppfattet som troverdige og relevante. Dette er vår nøkkelkompetanse. Vi har et bevisst forhold til hvordan våre kunders budskap oppfattes av målgruppen. Vi skal unngå å virke for selgende eller “pitchy.”

En animert bedriftsfilm med et slags TV-Shop-fortellerspråk vil skade merkevaren mer enn det gagner den. Vi kontrollerer og tester alle fasene av vår produksjon. Fra hver minste lille detalje i en scene, skuespillerens evne til å formidle et kommersielt budskap med troverdighet, samt å vite at postproduksjon og ferdigstilling tilfredsstiller alle tekniske krav – uavhengig av visningsplattform. Det er også grunnen til at alle faser av et prosjekt gjennomføres in-house. Manus, tegning, voice-over, postproduksjon, distribusjon.

Vår prosess – 5 Steg

Zoarings prosess er et resultat av ti år med prøving, feiling og forbedringer. Målet har alltid vært å ta så lite tid fra kunden som overhodet mulig, samtidig som vi ivaretar kvalitet, forutsigbare milepæler og fleksibilitet – når det kreves. Det skal være enkelt å jobbe sammen med oss i Zoaring. Og det skal være gøy! 

 

Kort oppsummert ser prosessen vår slik ut: 

Engasjert kvinne skriver tekst på et keyboard

 

Steg 1: Vi kartlegger behovet sammen med kunden og blir enige om pris og tidsperspektiv.

Det kreative aspektet av et prosjekt starter vanligvis med en kreativ workshop der kunden gir oss all relevant informasjon. Vi diskuterer målgrupper, tone-of-voice, mulige vinklinger, potensielle fallgruver, og alt som vil være relevant for filmen – og filmens effekt. 

To ansatte diskuterer rundt et storyboard

 

Steg 2: Storyboards.

Vår tekstforfatter skriver manus og jobber tett sammen med illustratør eller animatør for å levere 3 runder med storyboards som gir kunden en presis forståelse av hvordan sluttproduktet vil se ut. Kunden gir tilbakemelding på hvert storyboard, sånn at vi til slutt, på storyboard 3, blir enige om at alt er klart til å gå i produksjon. 

 

Steg 3: Opptak av lyd.

Skuespilleren som prosjektgruppen er enige om passer best til oppdraget, går i studio. 90% av alle opptak skjer i vårt eget lydstudio, som betyr at vi har full kontroll på regi og dermed også resultatet. Vi skreddersyr en egen regi-brief til hvert eneste prosjekt. 

En mann sitter å tegner

 

Steg 4: Produksjon av Illustrasjon og animasjon.

Den visuelle produksjonen skjer i tråd med det godkjente storyboardet, som betyr at muligheten for “overraskelser” reduseres betraktelig. Vi er opptatt av at alle kreative valg forankres hos kunden. Det ferdige visuelle uttrykket vil dermed være veldig gjenkjennelig fra de tre rundene med storyboards. 

Kunde og ansatt fra Zoaring er fornøyd med animasjonsfilmen

 

 

Steg 5: Prosjektet er først ferdig når kunden er 100% fornøyd.

Men fordi vi stiller så høye krav til oss selv når det gjelder fleksibilitet og tydelige forklaringer og avklaringer, bruker vi (heldigvis) sjeldent mye tid i denne fasen. 

 

 

 

Og der har du det. Plutselig er filmen ferdig, klar til å treffe sitt publikum.

Zoaring logo white small

I Zoaring hjelper vi deg å formidle ditt budskap slik at du blir forstått. Gjennom vår forenklingsprosess har vi hjulpet over 350 kunder å skape enkle, spennende og effektive historier.

Ta kontakt

contact@zoaring.com

Hospitalsgata 6
4006 Stavanger
Norge

Følg oss