Slik forenkler du informasjon med Zoarings oppskrift

For oss er scribe-videoen et kommunikasjonsverktøy, og resultatet av et nært samarbeid med våre kunder. Ved hjelp av forenklet kommunikasjon og engasjement, formidler scribe-videoen ditt budskap internt i egen bedrift, eller til nye og eksisterende kunder. Den gode, tydelige idéen og forenkling av informasjon er derfor de viktigste elementene i Zoarings videoproduksjon.

Zoarings prosess innebærer:

The Zoaring Style

Informasjonsoverflod

Kundene våre kommer gjerne med et komplekst produkt, tjeneste eller prosess som de ønsker å dele med resten av verden. Hovedformålet er enten å beskrive verdien av tilbudet deres, definere selskapets visjon og verdier, forklare endringer som skal implementeres i bedriften eller visualisere en hjertesak de brenner for. De ønsker å kommunisere med sin definerte målgruppe og gjøre budskapet forståelig.

For å lage en effektiv scribe-video, må vi forstå budskapet. Under vårt første kreative møte, ber vi alltid kunden presentere temaet og gi oss så mye informasjon de kan. Vi kaller denne prosessen «informasjonsoverflod», nettopp fordi vi ønsker så mye informasjon som mulig.

Information overload

Mediekanaler

Å vite hvilke mediekanaler scribe-videoen skal brukes i, er helt avgjørende for å lage en effektiv film. Enten det brukes i presentasjoner, på sosiale medier, nettsider, selskapets intranett, osv. Denne informasjonen påvirker en rekke aspekter ved produksjonen, inkludert lengde og tone-of-voice.

I mediekanaler som Facebook og Instagram har du kun noen få sekunder på å fange seerens oppmerksomhet. Filmen bør derfor ha en god hook, og ikke vare lenger enn ett minutt. I andre markedsføringskanaler er det andre krav, og lengden kan være opp til tre minutter.

Essensen av ditt budskap

Etter runden med «informasjonsoverflod», jobber vi systematisk og målrettet for å finne essensen av ditt budskap. Det er en omfattende prosess som krever inngående kunnskap om din bransje. Vi har laget over 320 filmer for store og små bedrifter, private og offentlige aktører innen utdanning, IT, kultur, olje, helsefag, logistikk, bygg og anlegg, klima og miljø, dagligvarer og mye mer.

Det kan virke rart å få noen fra utsiden til å vurdere hva som er viktigst å få frem når det gjelder din bedrift og ditt budskap, men vår erfaring er at kunden ofte blir litt blendet – fordi de sitter med så mye detaljkunnskap som vanskeliggjør den tydelige kommunikasjonen. Innfallsvinklene til en objektiv tredjepart kan være ekstremt verdifulle.

Resultatet av denne prosessen er et storyboard – med forslag til tekst og illustrasjoner. Prosjektlederen jobber tett med kunden i denne fasen. Tilbakemeldinger og god kommunikasjon mellom kunde og prosjektleder er veldig viktig for at prosessen gjennomføres etter planen, og uten misforståelser.

«Subtraksjonsutfordringen»

Vi har satt sammen en enkel PDF-guide for å vise deg hvordan du kan forenkle informasjon med Zoarings oppskrift. Vi kaller det «Subtraksjonsutfordringen».

Last ned vår PDF-guide og se hvilke steg våre tekstforfattere tar for å definere essensen av ditt budskap.

 

Download PDF Guide