Sånn jobber vi

Forståelse

Forståelse

Alle nye prosjekter starter med en workshop. Der ber vi kunden gi oss all tilgjengelig og relevant informasjon om temaet vi skal lage film om. Når vi har fått en forståelse av det store bildet, begynner vi å diskutere og jobbe oss frem til et tidlig rammeverk for historien.

 • Kreative møter
 • Workshop
Forståelse
Utvikling

Utvikling

I arbeidet med konseptutvikling, manus og illustrasjoner er det viktig å være grundige. Hvilken tone-of-voice vil appellere best til målgruppen? Hvordan bygger vi opp den mest troverdige argumentasjonsrekken? Hvor mye historiefortelling skal det være, og på hvilket detaljnivå skal vi legge oss? Dette er de viktigste momentene i utviklingen av et nytt storyboard.

 • Konseptutvikling
 • Manus
 • Forslag til illustrasjoner/animasjon
 • Storyboard
Utvikling
Produksjon

Produksjon

Filmen tegnes på rigg eller animeres i henhold til det godkjente storyboardet. I samråd med oss, velger kunden den skuespilleren som kan formidle manuset på ønsket måte. Voice-over spilles inn i et profesjonelt studio, der både prosjektleder og lydtekniker er med.

 • Tegning
 • Animasjon
 • Voice-over
Produksjon
Etterarbeid og ferdigstillelse

Etterarbeid og ferdigstillelse

Etterarbeidet gjøres av den dyktige gjengen i postproduksjonsavdelingen vår. Filmen sendes i ønsket format. Du får ferdig film, med eller uten:

 • Underteksting
 • Tilpasning til sosiale medier
 • Oversettelser
 • Andre spesifikasjoner
Etterarbeid og ferdigstillelse