Informasjon og opplysning

Har din bedrift viktig informasjon og opplysninger dere trenger å formidle – noe som gjerne påvirker flere i samfunnet? 

For å kommunisere informasjon og opplysninger er det viktig å være klar og tydelig på hva du ønsker å formidle, gjerne kombinert med en god dose humor og glimt i øyet som et virkemiddel i visualiseringen.

  • Kunde
    Nelfo
  • Prosjekt
    Søk elektrofag - desember 2019
  • Format
    Animasjon