fbpx

Animasjonsvideo for NDLA

Kunde: NDLA (Nasjonal digital læringsarena) 

Tema: Kondens og isolasjon

Bruk: Læringsressurs for yrkesfagelever i videregående skole

NDLA lager åpne læringsressurser for videregående opplæring i Norge. I denne filmen forklarer vi hva som skjer med et hus hvis vi ikke bygger og vedlikeholder riktig. Vi viser selvsagt også hvordan vi bygger i henhold til forskriftene. Siden tematikken er forholdsvis komplisert og “tørr” valgte vi å besjele kondensen gjennom figuren Herr Kondens. Formålet blir altså å holde Herr Kondens unna huset, eller å lede han bort fra huset ved hjelp av isolasjon og ventilasjon. Animasjonen er et godt eksempel på at læring og underholdning kan gå hånd i hånd.

Dette er én av flere filmer vi har laget i en pakkeløsning for NDLA. 

Date:
Zoaring logo white small

I Zoaring hjelper vi deg å formidle ditt budskap slik at du blir forstått. Gjennom vår forenklingsprosess har vi hjulpet over 350 kunder å skape enkle, spennende og effektive historier.

Ta kontakt

contact@zoaring.com

Hospitalsgata 6
4006 Stavanger
Norge

Følg oss