fbpx

Personvernerklæring for helse.zoaring.com

1  Innledning

Zoaring AS (“vi”) er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Zoaring AS samler inn opplysninger da du bruker plattformen vår, næmlig:

 • Videosamlinger: Vi samler inn navn på videosamlinger, videoer som er inkludert i videosamlinger og e-postadresser av dem du sender videosamlinger til.
 • Profileringsopplysninger: Kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

 1. Tilby plattform: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår plattform til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår plattform til hva vi tror du er interessert i. 
 2. Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk. 
 3. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 4. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger trender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 3 og 4 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester. 

Det rettslige grunnlaget for formål 2 og 3 er for å oppfylle vår kontrakt. 

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske tjenester til oss (UX- og IT-leverandører). Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling. 

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Profileringsopplysninger: Hvis du abonnerer på plattformen hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp abonnementet.
 • Abonnementsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi abonnementshistorikken din i 12 måneder i din brukerprofil. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav. 

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. 
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no). Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på plattformen. Datoen for den seneste oppdateringen av vår personvernerklæring er 23.03.2022. 

8  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Zoaring AS
Org.num.: 919 670 207
Adresse: Hospitalsgata 6, 4006 Stavanger

Kontaktperson: Kateryna Hunsbeth
Telefon: +47 942 62 888
E-post: kateryna@zoaring.com 

Zoaring logo white small

I Zoaring hjelper vi deg å formidle ditt budskap slik at du blir forstått. Gjennom vår forenklingsprosess har vi hjulpet over 350 kunder å skape enkle, spennende og effektive historier.

Ta kontakt

contact@zoaring.com

Hospitalsgata 6
4006 Stavanger
Norge

Følg oss