fbpx

Kommunikasjon i omsorgssektoren

Ønsker du å jobbe smartere? Forsterke kompetansen til ansatte — både eksisterende, nye og vikarer? Øke kvaliteten på informasjon som går ut til ansatte? Sikre at informasjonen er forståelig og engasjerende samt lett tilgjengelig? Øke kvaliteten på tjenesten som brukerne får?

Repeterende informasjon
Person som forstår

Kompetanseheving

Vi i Zoaring har laget et nytt læringsverktøy — en database av informasjons- og opplæringsfilmer som vil:

De ti første filmene lanseres snart. Minimum ti nye filmer kommer i løpet av 2022.

Vi kommer til å kontinuerlig kartlegge informasjonsbehov og produsere flere informasjonsfilmer.

Støttespillere

Her er de første temaene!

Dokumentasjon + -

Denne filmen beskriver viktigheten av å dokumentere riktig og grundig i pasientens eller brukerens journal. Journalen er et viktig verktøy for alt helsepersonell og bidrar til et bedre tverrfaglig samarbeid. Hva skal dokumenteres? Hvordan skal du dokumentere? Og hva er de mulige konsekvensene ved dårlig journalføring?

Brukermedvirkning + -

"Hva er viktig for deg?" er et nyttig konsept for å skape aktiv brukermedvirkning. Det betyr å jobbe for brukerens egne mål. På den måten gjør vi den enkelte brukeren mer selvstendig, sånn at de kan fungere så godt som mulig i sin egen hverdag. Denne filmen forklarer hva den nye retningsendringen innen brukermedvirkning innebærer, både for brukerne, helsepersonell og pårørende.

Klarspråk i helsesektoren + -

Denne filmen forklarer hvorfor det er (livs)viktig å bruke klarspråk i helsesektoren. Du får enkle og konkrete tips til hvordan du skal kommunisere med pasienter, brukere og pårørende, slik at de forstår budskapet.

Konfliktdempende kommunikasjon + -

Helsepersonell i omsorgssektoren blir ofte utsatt for aggresjon og vold. Denne filmen beskriver effektive teknikker innen konfliktdempende kommunikasjon for å roe ned urolige pasienter før situasjonen eskalerer.

Kommunikasjon: Closed loop og teachback + -

Denne filmen forklarer to kommunikasjonsverktøy som helsepersonell kan bruke i pasient- og brukerdialog: "Closed Loop" og "Teachback". Disse kommunikasjonsverktøyene bidrar til økt pasientsikkerhet og forebygger misforståelser og uønskede hendelser.

Tannhelse hos eldre på sykehjem + -

Denne filmen forklarer viktigheten av god tannhelse hos sykehjemspasienter. Hvorfor er det så viktig å behandle tennene som en likeverdig del av kroppen? Hva er sammenhengen mellom tannhelse og den generelle helsen?

Ernæring for eldre på sykehjem + -

Denne filmen illustrerer hva god ernæringspraksis innebærer. Temaene er kartlegging, vurdering og dokumentasjon av pasientens ernæringsstatus, vurdering av matinntak i forhold til behov, igangsetting av målrettede ernæringstiltak, samt oppfølging og evaluering.

Legemidler + -

Legemidler er en viktig del av den medisinske behandlingen, men det er også en av de hyppigste årsakene til uønskede hendelser og pasientskader i helse- og omsorgstjenesten. Denne filmen forklarer hva som inngår i en legemiddelrelatert skade, og hva vi kan gjøre for å unngå slike hendelser.

Fallskader + -

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner. Denne filmen beskriver tiltak for å forebygge fallrelaterte skader.

Trykksår + -

Trykksår fører til mange alvorlige kosekvenser for pasienter, blant annet smerter, nedsatt aktivitet, psykologiske utfordringer, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verste fall tidlig død. Denne filmen beskriver tiltak som kan forebygge og redusere trykksår.

Labyrint

Enkel bruk

Storyboard

Kvalitetssikring

Dette sier våre kunder

Vi likte å jobbe med Zoaring fordi de er proffe i alle ledd og flinke til å styre den kreative prosessen mot det budskapet som vi som kunde ønsket å få frem. Hele arbeidsflyten var bra strukturert og lagt opp slik at vi fikk gjort endringer og drøftet løsninger i god tid underveis i produksjonen.

Stavanger kommune PPT

Ta kontakt!

Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg, enten du er interessert i å abonnere på læringsverktøyet eller vil vite mer om løsningen.

  Kreativt møte
  Zoaring logo white small

  I Zoaring hjelper vi deg å formidle ditt budskap slik at du blir forstått. Gjennom vår forenklingsprosess har vi hjulpet over 350 kunder å skape enkle, spennende og effektive historier.

  Ta kontakt

  contact@zoaring.com

  Hospitalsgata 6
  4006 Stavanger
  Norge

  Følg oss