Hvorfor er internkommunikasjon så vanskelig?

Hvorfor er det så vanskelig å prate til sine egne ansatte? Man skulle jo tro dette var en enkel sak.

Men realiteten er at det er vanskelig og krevende å kommunisere riktig internt, og mange av våre kunder har store utfordringer når de skal kommunisere innad i bedriften. 

Men hvorfor er det slik?

I en bedrift der man kanskje er 10-15 ansatte, så vil det nok ikke være så vanskelig. Da er man gjerne en gjeng som sitter sammen, og som har et tett forhold til hverandre. Praten henger løst, og problemer kan tas opp ansikt til ansikt.

Men utfordringen oppstår når man har flere hundre, eller tusener med ansatte. Som sitter spredt rundt på ulike lokasjoner, avdelinger og med helt ulike oppgaver. Alle disse avdelingene og kontorene har gjerne sin egen kultur, sjargong, og måte å gjøre ting på.

Så hvordan kommuniserer man da, med så mange ulike utgangspunkt, oppfattelser og perspektiv?

Det er ikke lett å vite, alltid. Og det er heller ingen bedrifter som ønsker at de ansatte skal føle seg oversett, tråkket på, eller misforstå.

Og denne frykten for å ikke “tråkke i salaten” fører ofte til at man tyr til et veldig generelt, saklig og som jeg liker å kalle det — “corporate” måte å kommunisere på.  

Et språk som gjerne brukes av ledelsen, eller på hovedkontoret. Der buzzwords og store ord står sentralt.  Men dette er ikke et språk som trigger noe hos flertallet i bedriften. Eller hos folk flest, for den saks skyld. Ja, kanskje det høres fint og flott ut. Men man skaper ikke noe eierskap hos de ansatte.

Vi må ha et felles språk. 

Og ofte handler det om en ting: Forenkling. 

Internkommunikasjon som fungerer

Måten vi kommuniserer på internt bør være,  bør være mer likt måten vi prater til folk i hverdagen. Snakk som om det er en vanlig samtale med en kollega — ikke en businesspitch. Muntlig, tydelig og folkelig.

God internkommunikasjon handler om å engasjere — ikke imponere. Det handler om ærlige ord — ikke store ord. Det handler om å vite hvem man snakker til. 

Gjennom en forenklingsprosess med Zoaring vil du bli utfordret til å tenke på hvem dine ansatte er og hva som engasjerer dem.  Du vil bytte ut ord som “fremoverlent”, “digitalisering” og “samhandling” — med kreative, enklere jobbhverdag og samarbeid.

Sammen kan vi lage internkommunikasjon som treffer. 

Er det noe du trenger å kommunisere?

Vi kan hjelpe deg med å formidle viktige og komplekse budskap gjennom animasjonsfilm på en klar, engasjerende og pedagogisk måte. Vi tar veldig gjerne en kjapp og uforpliktende prat med deg, enten du har et konkret kommunikasjonsbehov, eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.