Hvordan blir 36 sider PowerPoint til 3 minutter film?

La oss bare si det med en gang: Det kan være en brutal prosess. Derimot forteller mange av våre kunder at de sitter igjen med et grunnleggende forandret syn på hvordan man kan, og bør, håndtere og utøve sin interne og eksterne kommunikasjonsstrategi.

Det er ikke nødvendig med en grundig analyse av hvorfor PowerPoint-presentasjoner blir lange. Det kjenner du helt sikkert til. Plutselig er det mange som skal mene mye om nye punkter eller tema som legges til. Andre ganger er frykten for å fjerne innhold som kanskje kan være relevant, større enn viljen til å uttrykke seg tydelig. Kort. Presist. 

Vårt utgangspunkt er dette: Det er en risikosport å gi mottakeren makten til å velge ut – eller kategorisere – hvilke budskap som er viktigst i en overfylt presentasjon. Eller, for den saks skyld, i all informasjon som formidles til flere på en gang. Den makten bør du ikke gi fra deg. 

Løsningen på dette sjansespillet er å levere kondensert og forenklet innhold. Det er det vi i Zoaring gjør.

Forenklingsprosessen er et samarbeid, men vi er alltid innstilt på å ta grovarbeidet. Verdien av å få et nøytralt blikk utenfra bør ikke undervurderes. Vi har samarbeidet med over 300 store og små bedrifter siden vi startet i 2012. Nettopp derfor har vi erfaring med, og full forståelse for, at det er lett å gå seg vill i innhold og problemstillinger du jobber med daglig – over lang tid. 

I startfasen gjør vi en grundig evaluering av kvaliteten på innholdet; hvor konkret og begripelig det er. Og ikke minst – hvor relevant det faktisk er for målgruppen. Det er nok denne biten som kan føles mest smertefull. Men ærlighet varer, som kjent, lengst. Deretter lager vi et rammeverk og en struktur som forsterker opplevelsen av en helhetlig fortelling.

Det er fristende å komme med en lang utgreiing om ord- og setningssemantikkens underspilte rolle i kommunikasjonsbransjen som, ellers, er preget av mye svada-terminologi. Vi som jobber med tekst som leses høyt, vet at det er enorm forskjell på å si x kontra y, når du ønsker å formidle et budskap med troverdighet.

Og i forlengelsen av det; hvorfor forgjengelige buzzwords gjør seg bedre i åpningssekvensen i en kick-off, heller enn i tekst som skal formidles tydelig, og med troverdighet. 

Kunder, ansatte og andre interessenter fortjener godt innhold. Tydelig tale. Og godt fortalte historier. Det tjener også du på.  

Vi har ikke en grunnleggende læresetning. Vi har kun ett grunnleggende ord: Forenkling. 

Er det noe du trenger å kommunisere?

Vi kan hjelpe deg med å formidle viktige og komplekse budskap gjennom animasjonsfilm på en klar, engasjerende og pedagogisk måte. Vi tar veldig gjerne en kjapp og uforpliktende prat med deg, enten du har et konkret kommunikasjonsbehov, eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.