fbpx
2 sykepleiere som står hjelper en gammel sengeliggende pasient.

Helsesektoren: 6 nye forklaringsvideoer fra Zoaring

I helsesektoren belyser man ofte vanskelige emner, og er derfor avhengige av å formidle statistikker og “tørre” fakta. Det bærer veldig ofte markedsføringsmaterialet preg av. Det mangler ofte et menneskelig fokus og perspektiv. Denne typen informasjon bør ikke bare informere mottakeren, men også blir fortalt med et menneskelig fokus. Formidlet på en enkel og engasjerende måte. Nettopp dette er årsaken til at  forklaringsvideoer er så effektive å bruke til å forklare produkter, tjenester og komplekse helsefaglige temaer.

Vi har mange kunder innenfor helsevesenet: ikke-kommersielle medisinske foreninger, legemiddelprodusenter, firmaer innen bioteknologi og statlige aktører. Her er en oversikt over våre nyeste animasjonsvideoer innen helse og medisin:

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse rundt traumatisk stress og vold. Vi har laget en serie med korte animasjonsvideoer som forklarer begrepet samtaleterapi. Videoene ble laget for personer som ikke er kjent med behandlingsformen, leger og annet helsepersonell som foreskriver denne behandlingen til pasientene sine. Psykologer og psykiatere på distriktspsykiatriske sentre, samt spesialister i samtalebehandling som kan vise filmene til pasientene sine før eller under behandlingen.

Animasjonsvideoene ble laget i 2D-format. Det var veldig viktig at atmosfæren, karakterene, elementene og fargene i hvert klipp ble utviklet spesifikt for å treffe og gi gjenklang hos målgruppen. Alle fire videoene ble laget parallelt og ble oversatt til fem språk (norsk, engelsk, somalisk, arabisk og tigrinja).

Tidewave

Helsepersonell bruker betydelige ressurser  til å, manuelt, snu pasientene sine flere ganger hver kveld og natt. Dette er en tung, slitsom og krevende oppgave. Tidewave løste dette problemet ved å utvikle en unik og smart svinge-madrass som automatisk roterer og beveger brukere med redusert mobilitet på forhåndsinnstilte intervaller. Den automatiske og milde prosedyren både øker brukerens komfort, lindrer smertene og øker selvstendigheten, samtidig som den beskytter helsepersonell mot ryggsmerter og sparer store kostnader.

Vi har laget en kort animasjonsfilm som forklarer fordelene ved denne oppfinnelsen. Først beskrev vi den nåværende situasjonen som mange pasienter, spesielt eldre, må møte, og deretter fokuserer vi på de viktigste fordelene ved å bruke Tidewave. I historien inkluderer vi også medisinske fakta for å øke troverdigheten.

Når vi valgte stilen for Tidewave-videoen, fokuserte vi på enkelhet og profesjonalitet. Meldingen vi trenger å formidle er seriøs, og det var derfor avgjørende å velge en stil som ville komplementere det på en god måte. Det var også avgjørende at tegnene og klippene ble avbildet så nær virkeligheten som mulig. Tidewave planla å bruke videoen i presentasjoner og konferanser på det internasjonale markedet, så voice-over ble gjort på engelsk.

Norges ME-forening

I lang tid har Rogaland-avdelingen hos ME-foreningen arbeidet for tilrettelegge utdanning for ME-syke studenter i videregående skole. De mener at dette er avgjørende for sosial inkludering og en bedre livskvalitet.

Resultatet av arbeidet er en verktøykasse med variert innhold:  Powerpoint- presentasjon, animasjonsfilmer og brosjyrer som gir skolens ansatte en god introduksjon til ME og utfordringer knyttet til sykdommen, samt en rekke konkrete forslag til tiltak. Flere skoler i Rogaland planlegger å bruke verktøykassen for første gang i løpet av høsten 2018.

Som en del av verktøykassen ble det bestilt en Zoaring Universe-pakke med 8 minutter. Totalt har vi laget fem videoer på følgende emner:

  • Generell informasjon om ME
  • Kognitive utfordringer
  • Lovgivning om tilrettelegging
  • Barn og tenåringer med ME
  • Reklamefilm for TV

Siden videoene hadde en bestemt tidsfrist, var prosjektlederen ansvarlig for å produsere to filmer av gangen – to parallelle produksjoner. Selv om videoene omhandler et sårbart tema, var produksjonsprosessen for alle videoene ganske enkel: tre runder med storyboards, voice-over og en konvensjonell etterarbeidsprosess.

Det var avgjørende at folk som har ME lett kunne forholde seg til historien. Videoene ble produsert i tett samarbeid med foreningen. Det ville ikke være mulig å produsere dette innholdet uten direkte innblikk i livet til mennesker med ME.

Alle videoene er tegnet av samme illustratør med en enkel strek som appellerer til en bred målgruppe – både lærere og studenter. Voice-over er gjennomført av en skuespiller med Stavanger-dialekt.

Her er et utdrag fra en av videoene.

Roche — Multippel Sklerose (MS)

Roche er et av verdens ledende firmaer innen legemidler og diagnostikk.

Et av våre nyeste prosjekter for Roche er en film om multippel sklerose (MS), en sykdom som rammer sentralnervesystemet. Omtrent 11 000 mennesker i Norge lever med MS, og hvert år blir omkring 350-400 mennesker diagnostisert med denne sykdommen.

Å snakke om en sykdom, dens symptomer og behandling, er vanskelig av ulike årsaker. For det første kan det være krevende å kommunisere tydelig om sykdom. Det finnes mye terminologi og begreper som kan være med på å gjøre det ubegripelig for målgruppen. Alle funn, og all forskning er heller ikke alltid like entydig og klar. Hovedformålet med denne videoen var å forklare hva MS er, hvordan MS påvirker kroppen og hvordan behandlingen virker. På en begripelig måte.

Fortellingen beskriver livet til en person med MS. Vi ønsket å forsikre oss om at de som nettopp har blitt diagnostisert med MS, også ville lære mer om sykdommen. Og at de som har levd med sykdommen kan kjenne seg igjen. Medisinske fakta presenteres på en enkel og lett forståelig måte.

Fordi vi prater til en så spesifikk målgruppe, vil læringsutbytte være stort selv om filmen er over 1-3 minutter lang. Derfor tillot vi oss å lage en film som er lenger enn våre standardproduksjoner. Dette er også en dialog med kunden i forkant av, og under, produksjonen.

Kreftforeningen — Røyking

Kreft forårsaket av røyking er et pågående tema, og Kreftforeningen jobber kontinuerlig med forskning, forebyggende tiltak, informasjon, støtte, råd og lobbyvirksomhet om dette temaet. Vi laget en film for Kreftforeningen, som en del av kampanjen “Kampen mot røyking: Definisjonen på vinn-vinn”. I filmen blir mange av røykingens konsekvenser trukket frem i lyset, som et forsterkende budskap i kampen mot røykerelaterte krefttyper.

Den største utfordringen var at tekstforfatterne måtte forklare komplekse idé, med mye statistikk og tallmateriale, på en engasjerende og enkel måte. Det var også viktig å skildre emnet uten for mye sentimentalitet — fakta før følelser.

Det var viktig å beholde en seriøs stemningen i videoen, men samtidig ikke for “mørk”. Allegorier og symbolbruk kan være en fin måte å knytte sammen en engasjerende hovedhistorie, fakta og illustrasjoner. Illustratøren, Svein Olav Joakimsen, brukte sin erfaring som avistegner for å få frem de riktige stemningene og bildene. Skuespillerinnen er Ingrid Rusten fra Rogaland teater. Hun leverer godt i skjæringspunktet mellom det informative og det engasjerte, som forsterker grunnstemningen i filmen.

Animasjonsvideoen ble for første gang vist på verdens kreftdag, 4. februar 2017.

Max Manus — Tuva

Tuva fra Max Manus har blitt et viktig hjelpemiddel for de som ikke kan bruke tastatur og mus til å skrive og navigere PC-en. Tuva gjør det mulig å fullføre forskjellige oppgaver og navigere i, og mellom, applikasjoner. Tuva er designet for å forstå norsk (mer enn 200.000 ord) og dialekter, selv om norsk ikke er ditt morsmål.

Teknologien har enormt potensiale for å holde folk i arbeid. En annen fordel er også at man kan produsere tekst opptil fire ganger raskere ved hjelp av stemmestyring, kontra vanlig tastaturet.

Animasjonsstilen i filmen om Tuva er ganske unik. Den ligner Disney-tegneserier fra 1920- og 30-tallet: enkle, godhjertede tegninger i svart-hvitt. Tekstforfatteren ønsket en annen tilnærming til funksjonshemming; hovedpersonen er portrettert som en tryllekunstner som krever litt hjelp fra en låsesmed. Det er ingen musikk i videoen, men vi  bruker lydeffekter for å støtte bildene og fortellingen.

Dersom du jobber innen helsesektoren, enten med en medisinsk forening, en ikke-kommersiell organisasjon, et farmasøytisk selskap eller en statlig institusjon, kan en kort 3-minutters forklaringsvideo være det rette kommunikasjonsverktøyet for deg.

I Zoaring hjelper vi deg med å forklare komplekse konsepter og prosesser på en enkel måte. Ulike formater, for eksempel animasjonsvideoer eller forklaringsvideoer, gjør læringsopplevelsen effektiv og engasjerende. I hvert prosjekt forenkler vårt kreative team informasjon, skriver en engasjerende fortelling, utvikler konsept og stil, og det hele gjøres in-house. Etter å ha laget animasjonsfilmer til mer enn 300 bedrifter og kommuner i Norge, har vi forenklingskompetansen og innsikten som kreves for å kalle oss “forklaringseksperter”.


Vi vil gjerne høre fra deg!

Vår filosofi er at uansett hvor komplisert noe er – så kan det forenkles. Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg, enten du har et konkret kommunikasjonsbehov, eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.

Zoaring logo white small

I Zoaring hjelper vi deg å formidle ditt budskap slik at du blir forstått. Gjennom vår forenklingsprosess har vi hjulpet over 350 kunder å skape enkle, spennende og effektive historier.

Ta kontakt

contact@zoaring.com

Hospitalsgata 6
4006 Stavanger
Norge

Følg oss