fbpx
Komplisert

Har du et tema du tror det er for vanskelig å lage film om?

En av setningene vi hører ganske ofte når vi prater med potensielle kunder er: “Dette temaet tror jeg faktisk er for komplisert til å lage en film om.” 

Og det er på sett og vis forståelig at folk tenker sånn. Arbeidslivet i Norge er preget av mange komplekse arbeidsoppgaver og prosesser, som krever høy kompetanse og ofte lang utdanning. Når du jobber med kompliserte oppgaver og prosesser daglig, er det lett å gå seg vill i detaljene. Det er her vi kommer inn. Vi har jobbet med over 350 store og små bedrifter. Vi har vært innom de aller fleste tenkelige og utenkelige fagområdene i Norge. Vi kan forenkling. 

Har du et tema det er for vanskelig å lage en film om? Send oss en mail. Dersom det viser seg at det faktisk ikke er mulig å forklare og forenkle på en god måte, premierer vi deg med filtpenner og A2-papir til en verdi av 450 000 kroner. Og vi setter kroken på Zoaring-døra. 

Vanskelig tema

Her her et lite utdrag av det vi har laget film om: 

 • Vi har laget film om biosimilær kreftmedisin. 
 • Vi har laget film om produksjonsprosessen bak lignosulfat som utvinnes fra lignin i trær, blant annet for å fremstille mer miljøvennlige betongblandinger. 
 • Vi har laget mange filmer om prosessikkerhetstiltak i oljebransjen.
 • Vi har laget film om en revolusjonerende ny teknologi til stomipasienter. 
 • Vi har laget film om brystkreft og seksualitet. 
 • Vi har laget film om geodesi: vitenskapen om endringer i jordens form, bevegelse og tyngdefelt, som er viktig i beregningen av posisjonsbestemmelse i navigasjonssystemer. 
 • Vi har laget film om mikroalger, og hvordan de kan avlaste dagens ressurskrevende og forurensende matproduksjon. 
 • Vi har laget mange filmer om GDPR. 
 • Vi har laget film om det sirkulærøkonomiske potensialet som finnes i sentralrenseanlegg. 
 • Vi har laget film om brustabletter. 
 • Vi har laget film om konseptet Gaining by Sharing: en ny og kollektivistisk tankegang til hvordan vi bor sammen i byer. 
 • Vi har laget film om brukermedvirkning og pakkeforløp innen mental helse. 
 • Vi har laget film om huseieres ansvar i forbindelse med private stikkledninger.
 • Vi har laget mange filmer om Lean-konseptet. 
 • Vi har laget film om kognitive faktorer i HMS-arbeid. 
 • Vi har laget mange filmer om kommunesammenslåinger. 
 • Vi har laget film om gasspeiser. 
 • Vi har laget mange filmer om universell utforming. 
 • Vi har laget film om CO2-lagring i betong. 
 • Vi har laget film om sosiale helseforskjeller. 
 • Vi har laget film om differansiert undervisning. 
 • Vi har laget film om talegjenkjenningsteknologi. 
 • Vi har laget film om nytt styringssystem i norsk jernbane. 
 • Vi har laget film om hvitvasking av penger, og hvilke faretegn bankansette må være oppmerksomme på.
 • Vi har laget film om plastreduksjon i dagligvarebransjen.
 • Vi har laget mange filmer om Workplace. 
 • Vi har laget mange filmer om fjernledelse.
 • Vi har laget film om viktigheten av forståelige avtalevilkår. 
 • Vi har laget mange filmer om bærekraftsmål. 
 • Vi har laget film om nye norske kyllingraser. 
 • Vi har laget mange filmer om ulike studietilbud ved norske universiteter. 
 • Vi har laget film om fremtidens eldreomsorg. 
 • Vi har laget film om lekbasert læring. 
 • Vi har laget mange filmer om bruken av kunstig intelligens i ulike arbeidsoppgaver. 
 • Vi har laget film om fremtidens jernbane. 
 • Vi har laget film om skolevegring. 
 • Vi har laget ekstremt mange filmer om nye verdier, visjoner og strategier. 
 • Vi har laget film om selvmord. 
 • Vi har laget film om varmepumper. 
 • Vi har laget mange rekrutteringsfilmer. 
 • Vi har laget film om joggesko til hester. 
 • Vi har laget film om likelønnstiltak. 
 • Vi har laget film om unge bønders mentale helse. 
 • Vi har laget mange filmer om fremtidens kollektivtilbud. 
 • Vi har laget film om solcelleteknologi. 
 • Vi har laget mange filmer om kundereiser. 
 • Vi har laget film om produksjonen av biogass. 

Vi vil gjerne høre fra deg!

Vår filosofi er at uansett hvor komplisert noe er – så kan det forenkles. Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg, enten du har et konkret kommunikasjonsbehov, eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.

Zoaring logo white small

I Zoaring hjelper vi deg å formidle ditt budskap slik at du blir forstått. Gjennom vår forenklingsprosess har vi hjulpet over 350 kunder å skape enkle, spennende og effektive historier.

Ta kontakt

contact@zoaring.com

Hospitalsgata 6
4006 Stavanger
Norge

Følg oss