Forklar

kommuneplan

med film

Vi vet at kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i en kommune. Målet med planen er å skape langsiktighet og forutsigbarhet for kommunens innbyggere. Samtidig så vet vi at kommuneplanen kan oppleves som ganske komplisert og omfattende, og vanskelig å sette seg inn i. Da kan en film være et godt kommunikasjonsverktøy. 

Noen gode grunner til å lage film om kommuneplanen er:

Kommuneplan

Eksempler på filmer om kommuneplanen

Noen av våre kunder

Produksjon inkluderer:

Storyboard

Betingelser

Kontraktsinngåelse og oppstart av prosjekt må skje i løpet av april 2021. Ferdigstilling av film må skje innen 15. juni 2021. Leveringstid på film er 4-5 uker fra oppstartsmøtet.

Pris

Prisen for produksjon av én tegnefilm på opptil 3 minutter om kommuneplanen er 89.800 NOK eks. MVA.

Kreativt møte

Ta kontakt

Vi tar veldig gjerne en kjapp og uforpliktende prat med deg, enten du har et konkret kommunikasjonsbehov, eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.