E-læring

Tradisjonell e-læring oppleves ofte som gammeldags og kjedelig. Og det er det virkelig ingen grunn til. Læring skal være gøy. Og det kan være gøy. Gamification er et sentralt konsept i måten vi jobber med våre e-læringspakker. Det skal være interaktivt og enkelt å bruke. Både for brukerne, men også for dem som setter sammen kursene. 

Kursene våre bygges ofte opp med en kombinasjon av film, korte tekster og quiz/refleksjonsoppgaver. Vi bruker enkle, men fundamentale spillprinsipper for å øke læringsutbyttet. Bruk oss som en innholdsprodusent, eller la oss utforme hele kurspakker.

Zelo

Her på huset er vi såpass opptatt av god pedagogikk og informasjonsforenkling at vi like godt laget vår egen e-lærings-app — Zelo.

Aker BP - Code of Conduct + -

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP ett av de største uavhengige børsnoterte selskapene i Europa. Selskapet hadde totalt 1371 ansatte ved utgangen av 2016, og har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo og kontorer i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen.

Beskrivelse av oppdraget

Bestillingen fra Aker BP var et e-læringskurs til alle ansatte, som skulle belyse de viktigste temaene i selskapets etiske retningslinjer: Code of Conduct.

 

Kurset skulle bestå av flere moduler, som dekket temaer som gaver og bevertning, menneskerettigheter, korrupsjon, misligheter, forretningspartnere, diskriminering og trakassering, interessekonflikter og hvitvasking.

 

Hele kurset skulle ha en varighet på omkring 60 minutter, og skulle leveres på to språk: norsk og engelsk.

 

Kurset måtte være kompatibelt med Aker BPs interne kompetansesystem.

 
 
Aker BP Illustrasjon 2

 

Løsningen

Sammen med Aker BP bestemte vi oss for å lage et interaktivt kurs som la opp til refleksjons/flervalgsoppgaver, quiz og humoristiske elementer, for å veie opp for det detaljeorienterte og tekniske språket i Code of Conduct. Vi laget animasjonsfilmer til hver modul, som tok for seg relevante – og flere steder artige – caser som illustrerte ulike sider av kjerneområdene. I etterkant av hver film fulgte flervalgsoppgaver, samt en skriftlig oppsummering av de viktigste poengene.

 

Det første, og mest omfattende, arbeidet lå i å forenkle og konkretisere tekst og ordlyd fra Code of Conduct. Det gjorde vi for å tilpasse detaljenivået og språket slik at det faktisk fungerte som en enkel og fin introduksjon til dokumentet.

 

I animasjonsfilmene brukte vi en enkel og naivistisk strek, som et motstykke til tematikken, som jo kan oppfattes som litt tung. Denne kombinasjonen – mellom det høye og lave, tunge og lette – er noe vi har hatt veldig god erfaring med tidligere. Vi var trygge på at det ville være en god løsning til dette kurset.

Resultatet

E-læringskurset vi laget for Aker BP har vært en suksess. Svarprosenten var allerede første dag uvanlig høy, og responsen har i ettertid vært meget positiv. Det er et bevis på at selv «tung» informasjon som dette kan presenteres på en lettfattelig og engasjerende måte. Det er viktig for et selskap som Aker BP at alle ansatte har kjennskap til Code of Conduct, og da er det både fornuftig og et tegn på troverdighet når man setter av ressurser til å lage et helhetlig og konseptuelt opplegg for å øke bevisstheten innad i selskapet.

 

Sammen med Aker BP bestemte vi oss for å lage et interaktivt kurs som la opp til refleksjons/flervalgsoppgave, quiz og humoristiske elementer, for å veie opp for det detaljeorienterte og tekniske språket i Code of Conduct. Vi laget animasjonsfilmer til hver modul, som tok for seg relevante – og flere steder artige – caser som illustrerte ulike sider av kjerneområdene. I etterkant av hver film fulgte flervalgsoppgaver, samt en skriftlig oppsummering av de viktigste poengene.

 

Det første, og mest omfattende, arbeidet lå i å forenkle og konkretisere tekst og ordlyd fra Code of Conduct. Det gjorde vi for å tilpasse detaljenivået og språket slik at det faktisk fungerte som en enkel og fin introduksjon til dokumentet.

 

I animasjonsfilmene brukte vi en enkel og naivistisk strek, som et motstykke til tematikken, som jo kan oppfattes som litt tung. Denne kombinasjonen – mellom det høye og lave, tunge og lette – er noe vi har hatt veldig god erfaring med tidligere. Vi var trygge på at det ville være en god løsning til dette kurset.

Norges Bilbransjeforbund - HMS for lærlinger + -

Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdekkende interesseorganisasjon for nybilforhandlere og verksteder, og er tilknyttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

NBF har hovedkontor i Oslo, og er representert over hele landet gjennom 21 lokalforeninger, og er den samlende organisasjonen for aktører innen lette og tunge kjøretøy. De organiserer merkeforhandlere, mekaniske verksteder, skade- og lakkverksteder, bilglassverksteder, dekkverksteder og bilbergere.

Beskrivelse av oppdraget

Oppdraget fra NBF var å lage et HMS-kurs til lærlinger, både til samlinger og som e-læring. Målgruppen består av flere tusen lærlinger, spredt rundt på ulike verksted og forhandlere over hele landet. Målet med kurset er å gi grunnleggende HMS-kompetanse, samt å gi dem forståelse for hvilket ansvar de har overfor arbeidsplassen, men ikke minst deres egne rettigheter og krav. Kurset skulle ha en varighet på omtrent 1 time, og inneholde totalt 15 minutter med film, refleksjonsspørsmål, tekst-slides og supplerende informasjon.

NBF Illustrasjon 1
NBF Illustrasjon 2
 

Kurset ble bygget opp med seks moduler:

 1. Introduksjon av NBF, arbeidsmiljøloven og annet regelverk
 2. Roller i arbeidslivet, HMS-arbeidet og plikter og ansvar på arbeidsplassen
 3. Systematisk HMS – sikkerhetskultur, risikovurdering, beredskap m.m
 4. Kjemisk eksponering og forebygging av helseskader
 5. Vern om ytre miljø
 6. Svart og uautorisert arbeid

I startfasen av prosjektet var vår hovedoppgave å forenkle det til tider ekstremt byråkratiske og tekniske språket som brukes innen HMS, samt lov- og regelverk. Det var tydelig at e slikt språk ikke er forenelig med målgruppen vi skulle kommunisere med.

Vi ønsket også å bygge kurset rundt gjenkjennelige scenarier fra deres egen arbeidshverdag som lærling. En nøkkel til å lykkes i kommunikasjonen med en ung målgruppe, er å skape plattformer som inviterer til læring. I vårt tilfelle gjennom bruk av grunnleggende prinsipper fra spill/gamification, flervalgsoppgaver og filmer som viser utfordrende situasjoner de selv kan havne i, og må ta stilling til. Vi var også veldig bevisste på å ikke fordumme innholdet, selv om målgruppen er ungdom.

Resultatet

E-læringskurset vi laget for NBF har vist seg å være særdeles vellykket. Gjennom å kvalitetssikre og spisse innholdet i kurset, blir læringsutbyttet bedre for lærlingene. Alle har tilgang til den samme informasjonen, og på samme tid er den interaktive måten å lære «tungt innhold» et kjærkomment alternativ for veldig mange. Det har også vært en stor kostnadsbesparelse for NBF. E-læringskurset erstatter kurs som tidligere har tatt mellom en halv og en hel dag. Noe som også kommer medlemsbedriftene til gode.

 

Miljødirektoratet - Prosjektkompetanse + -

Miljødirektoratet er et norsk direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet med rundt 700 ansatte på flere lokasjoner i Norge. Deres hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensing.

Beskrivelse av oppdraget

E-læringskurs på 10 minutter. Dette inkluderte oppbygging og utvikling av selve kurset, samt innholdet. Kurset ble levert i SCORM, og ble lagt inn i Miljødirektoratets eksisterende LMS. Selve innholdet i kurset bestod av tekst, en fortellerstemme, filmsnutter, bilder, quiz og drøftingsoppgaver.

 

Miljødirektoratet e-læring

Vi vil gjerne høre fra deg

Vi tar veldig gjerne en kjapp prat med deg, enten du har et konkret kommunikasjonsbehov, eller en litt løsere idé som du trenger hjelp med å gi mer konkret form.

Stavanger
Hospitalsgata 6
4006 Stavanger
Norge

contact@zoaring.com

  Back To Top
  Zoaring logo white small

  I Zoaring hjelper vi deg å formidle ditt budskap slik at du blir forstått. Gjennom vår forenklingsprosess har vi hjulpet over 350 kunder å skape enkle, spennende og effektive historier.

  Ta kontakt

  Hospitalsgata 6
  4006 Stavanger
  Norge

  contact@zoaring.com

  Følg oss