Animasjonsfilm

Animasjonsfilm er gøy! Og det er et utrolig godt verktøy for å forklare, forenkle og forankre det du ønsker å si. I starten av hvert prosjekt jobber vi grundig med å bygge opp en sterk og tydelig historie. Det er historien som danner grunnlaget for en god film. I manusarbeid og visuell utforming er hovedoppgaven å gripe tak i seeren, og gi dem en god grunn til å fortsette å se.


Alle våre animasjonsfilmer er laget in-house, med en strek og stil som skiller seg ut i mengden.

Mann animerer video